แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45 บาท

แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45 บาท แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45 บาท แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45 บาท แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45…

Read More

แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45 บาท

แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45 บาท แบตเตอรี่ 【พร้อมสต็อก】DIYก้อนแบตเตอรี่ ท่อหด PVC ฟิล์มหด หุ้มแบตเตอรี่ ขนาด 130mm/160mm สวมใส่ทน ฉนวนสารหน่วงไฟ ราคา1เมตร ราคา 45 บาท ราคา 45 บาท ราคา 45 บาท คลังสินค้าของเราอยู่ในกรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับการสั่งซื้อ! ท่อหด PVC ฟิล์มหด ฝาครอบแบตเตอรี่ ราคาต่อเมตร ฟ้าอ่อน วัสดุพีวีซี อุณหภูมิหดตัว 80C, อุณหภูมิในการทำงาน -40C-105C, ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 300V, ขนาดคำนวณ กว้าง+สูง = ขนาดสุทธิ (เพิ่ม 0-20…

Read More